Osmanlı Hakkında Az Bilinenler

22 Yılla En Uzun Süre Görevini Yürüten Sadrazam

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa’dır.  I. Murad döneminde sadrazamlık görevini yürüten Çandarlı Kara Halil Paşa, Yeniçeri Ocağı’nın fikir babasıdır.

45 Yılla En Uzun Süre Saltanatta Kalan Padişah

Kanuni Sultan Süleyman’dır. Ardından 43 yıl ile Osman Gazi ve 39 yıl ile IV. Mehmed gelir.

Sakalı Olmayan Osmanlı Padişahları

Yavuz Sultan Selim, V. Murad, Genç Osman ve Vahdettin’dir.

Savaşta Şehit Olan Tek Osmanlı Padişahı

I. Murad’dır. I. Kosova Savaşı’nda Sırp bir asker tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.

En Genç Yaşta Tahta Çıkan Padişah

IV. Mehmed’dir. 7 yaşında tahta geçmiştir. Ardından 11 yaşında IV. Murad ve 13 yaşında I. Ahmed gelir.

En Kısa Süre Tahtta Kalan Padişah

V. Murad’dır. Tam olarak 3 ay 3 gün tahtta kalmıştır.

En Yaşlı Tahta Çıkan Padişah

V. Mehmed Reşad’dır. Tam 65 yaşında tahta çıkmıştır. Ardından 51 yaşında III. Osman ve 49 yaşında I. Abdülhamid ile yine aynı yaşta II. Ahmed gelir.

Suikast Sonucu Öldürülen Padişah

Abdülaziz’dirBileklerini keserek intihar ettiği söylense de, çoğunluk bir tarihçi grup suikast sonucu öldürüldüğünü iddia etmektedir.

Oğlunu Öldürten Padişahlar

Kanuni Sultan Süleyman ve III. Mehmed’dir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun Hüküm Sürdüğü Süre İçerisinde Hacca Giden Tek Osmanoğlu

Cem Sultan’dır. Fatih Sultan Mehmed’in oğlu olan Cem Sultan, taht kavgasında II. Bayezid’e yenik düştükten sonra Memlük Devleti’ne sığındı ve bu sığınma süresi içerisinde hacca gitmiştir.

9 Sefer ile En Fazla Sadrazamlık Görevine Atanan

Mehmed Said Paşa’dır. II. Abdülhamid saltanatında yedi kez ve İkinci Meşrutiyet döneminde iki kez olmak üzere, toplam dokuz dönemde dokuz yıla yakın sadrazamlık yapmıştır.

18 Atama ile En Fazla Sadrazam Ataması Yapan Padişah

IV. Mehmed’dir.

En Kısa Süre Sadrazamlık Görevini Yapan

Zurnazen Mustafa Paşa’dır. 4 saat görevde kalmıştır. IV. Mehmed tarafından görevinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir