17 Türk Devleti ve Kurucuları | Türk Büyükleri

Büyük Hun İmparatorluğu ya da Asya Hun İmparatorluğu (Çince: 東匈奴, Hiung-nu), Çin kaynaklarına dayanılarak MÖ 1760’dan itibaren varlıklarına ilişkin teoriler bulunsa da ilk devletlerini MÖ 1200 civarında kuran İç Moğolistan merkezli coğrafyada yaşamış eski Türkçede Kun, Çince Hiung-nu, batı dillerinde Hun adıyla geçen Türk devleti. Hun İmparatorluğu’nu Türk boyları kurmuş, yönetmiş; Türk kültürü devlete şeklini vermiştir.

Sırası ile kurulan devletler aşağıdaki gibidir. Kaynak linklerini başlıklarda bulabilirsiniz.

1) Büyük Hun İmparatorluğu
Kurucu: TEOMAN, En büyük imparatorları ise, METE’dir.
Yönetim Biçimi: Hükümdarlık

2) Batı Hun İmparatorluğu
Kurucu: PANU
Yönetim Biçimi: Hükümdarlık

3) Avrupa Hun İmparatorluğu
Kurucu: Attila
Yönetim Biçimi: Monarşi

4) Ak Hun İmparatorluğu
Kurucu: Aksuvar
Yönetim Biçimi: Monarşi

5) Göktürk Kağanlığı
Kurucu: Bumin Kağan
Yönetim Biçimi: Monarşi

6) Avar Kağanlığı
Kurucu: Bayan Kağan
Yönetim Biçimi: Monarşi

7) Hazar Kağanlığı
Kurucu: Hazar Han
Yönetim Biçimi: Monarşi

8) Uygur Devleti (Kağanlığı)
Kurucu: Kutluk Bilge Kül Kağan
Yönetim Biçimi: Monarşi

9) Karahanlı Devleti
Kurucu: Abdülkerim Satuk Buğra Han
Yönetim Biçimi: Monarşi

10) Gazne Devleti (Gazneliler)
Kurucu: Alp Tigin
Yönetim Biçimi: Monarşi

11) Büyük Selçuklu İmparatorluğu
Kurucu: Selçuk Bey
Yönetim Biçimi: Monarşi

12) Harezmşahlar Devleti
Kurucu: Kutbuddin Muhammed Harezmşah
Yönetim Biçimi: Monarşi

13) Altın Orda Devleti
Kurucu: Batur Han
Yönetim Biçimi: Monarşi

14) Timur İmparatorluğu
Kurucu: Timur
Yönetim Biçimi: Monarşi
Hüküm Yılları: 1368-1501

15) Babür İmparatorluğu
Kurucu: Babür-Şah
Yönetim Biçimi: Monarşi
Hüküm Yılları: 1526-1858

16) Osmanlı İmparatorluğu
Yönetim Biçimi: Mutlak Monarşi, Daha sonra Parlamenter monarşi(Meşruti monarşi)
Kurucu: Osman Gazi
1299-1922 Kayı Boy Beyliği olarak Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı, 1299’da istiklaline kavuştu. Tarihteki en büyük Türk-İslam devletidir.

17) Türkiye Cumhuriyeti
Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk
Rejim: Cumhuriyet
Yönetim Biçimi: Parlamenter Sistem ve Bağımsız Yargı

18) Daha Kurulmadı…

Yeni dünya düzeninde toprak ayrı, özümüz aynı (bir) olan diğer ülkeler de aşağıda ayrıca listelenmiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti – 1983-….
Azerbaycan – 1991-….
Kazakistan – 1991-….
Kırgızistan – 1991-….
Özbekistan – 1991-….
Türkmenistan – 1991-….

Özerk Cumhuriyet listesine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Eski Cumhuriyet listesine de bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir