Osmanlı Hakkında Az Bilinenler

22 Yılla En Uzun Süre Görevini Yürüten Sadrazam Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa’dır.  I. Murad döneminde sadrazamlık görevini yürüten Çandarlı Kara Halil Paşa, Yeniçeri Ocağı’nın fikir babasıdır. 45 Yılla En Uzun Süre Saltanatta Kalan Padişah Kanuni Sultan Süleyman’dır. Ardından 43 yıl ile Osman Gazi ve 39 yıl ile IV. Mehmed gelir. Sakalı Olmayan Osmanlı Padişahları Yavuz […]

Daha fazlasını oku…